Bestuur

Arno Willems

Opperhoutvester van Z.M. de Koning Voorzitter sinds 2013

Susan Bonekamp

Gebiedsmanager Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer
Bestuurslid sinds 2007

Jos Bisschops

Manager Noord Nederland Natuurmonumenten
Bestuurslid sinds 2003