Bosgroep Midden-Nederland - € 3.200
Bles-app voor de bossector

Bos vervult vele belangrijke maatschappelijke waarden. Bos is een van de meest gewaardeerde recreatieve uitjes, herbergt een belangrijk deel van de Nederlandse biodiversiteit, levert hernieuwbare grondstoffen voor een meer biobased economy en verzorgt belangrijke milieufuncties. Bosbeheer is nodig om deze (vaak combinatie van) functies zo optimaal mogelijk te bedienen. Dunning en verjongingskap zijn hierbij de meest direct bepalende beheermaatregel in het bosbeheer en sturen in belangrijke mate de (toekomstige) samenstelling, groei en ontwikkeling van het bos. Belangrijk onderdeel van de dunning en verjongingskap is het blessen (merken), waarbij bomen worden aangewezen die behouden moeten blijven en tot ontwikkeling mogen komen voor natuur, recreatie of productie, en bomen die hiervoor ruimte moeten maken en geoogst kunnen worden.

 

Marteloscopen

Met de toenemende aandacht voor de waarden van bos krijgt de kunst en kunde van het blessen in het bosbeheer de laatste tijd weer de belangstelling die het toekomt. Staatsbosbeheer heeft een aantal zogenaamde marteloscopen ingericht onder begeleiding van Wageningen Universteit en ingemeten door de Bosgroepen. Hiermee hebben Staatsbosbeheer en de Bosgroepen ruimte (4,5ha), mankracht (10 mandagen) en financiën (€25.000) geïnvesteerd voor een impuls in het bles-vakmanschap. Marteloscopen zijn blesoefenbossen waarin op perceelsniveau geoefend kan worden in het bekwamen van het blessen. Het zijn oefenbossen voor beheerders/blessers en studenten en geven beter (kwantitatief) inzicht in de effecten van ingrepen op bosontwikkeling en bosfuncties.

In de marteloscoop kan de blesser, op basis van een opgestelde blesopdracht, de gevolgen van zijn handelen vertalen naar de effecten op natuur, productie en beleving. Dit gebeurt door middel van een door Wageningen University (WU) ontwikkeld computer programma. Het nadeel van het huidige programma is dat alle gegevens na afloop van de blesoefening in een tabel moeten worden ingevoerd. Dit vergt tijd en een aantal handelingen en bekendheid met het programma. Tevens is ter plekke geen directe terugkoppeling mogelijk over de effecten van het blessen en eventuele varianten daarin.

 

Bles-app voor de bossector

Een grote wens is hiervoor een Applicatie (app) te ontwikkelen in iOS en Android onder leiding van de WU (voor training en onderwijs in Marteloscopen (blesoefenbossen) in Gelderland (Oostereng, Speulderbos), Drenthe (Gieten-Borger) en geplande Marteloscopen in Flevoland (Horsterwold) en Brabant (Mastbos eo.)). Hierbij krijgt de gebruiker direct ter plekke inzicht in de effecten van de ingreep en kunnen verschillende varianten geprobeerd en vergeleken worden. Dit verhoogt de educatieve waarde. Tegelijkertijd vergroot dit de toepasbaarheid omdat een app onafhankelijk is van een kundige begeleider van het computerprogramma, het kan door iedereen geïnstalleerd en gebruikt worden. Hierdoor kan elke bosbeheerder in Nederland zijn bleskunde bijschaven en/of testen in één van de Marteloscopen met behulp van de te ontwikkelen Bles-app.

bosgroep-midden-nederland-kl