Bosmeester - € 2.500
Bosbeheer in de praktijk (boek)

“Forestry is nog rocket science. It is much more complex.” Deze uitspraak komt van de Canadese hoogleraar bosbeheer Fred Bunnell. Hij wilde hiermee uitdrukken dat bosbeheer een zeer breed vakgebied is met vertakkingen naar ecologie, geologie, recreatiekunde, houtteelt, bodemkunde, economie en dergelijke. Het is dan ook een goede traditie in het Nederlandse bosbeheer om iedere 30 tot 40 jaar een handboek uit te geven over praktisch bosbeheer, om zo bosbeheerders te ondersteunen in het opbouwen van kennis (zie kader). De laatste keer dat zo’n handboek verscheen was in 1981: Aanleg en beheer van bos en beplantingen. Dit boek is uiteraard sterk verouderd. De inzichten in bosbeheer zijn sinds die tijd sterk veranderd. Ook recent hebben zich weer veel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Niemand durfde het maken van een nieuw boek over de praktijk van het bosbeheer echter aan, totdat een docent van de Hogeschool Larenstein, Ad Olsthoorn, het initiatief nam. Hij klopte aan bij Patrick Jansen van Stichting Probos en samen zijn ze aan de slag gegaan om een boek te gaan maken over praktisch bosbeheer op MBO/HBO-niveau.

Enkele jaren geleden is op initiatief van o.a. docenten van Wageningen Universiteit een boek verschenen over bosbeheer op academisch niveau (Den Ouden et al, Bosbeheer en bosecologie). Dit uiterst succesvolle boek is gemaakt door een schrijversteam van Nederlandse en Vlaamse deskundigen die vrijwillig hun bijdrage hebben geleverd. Deze samenwerking vergroot niet alleen de markt voor het boek, maar vergroot ook in sterke mate de expertise die beschikbaar is voor het schrijven van het boek. Het was dan ook al snel duidelijk dat deze succesformule ook bij dit praktijkboek gebruikt zou gaan worden. De initiatiefnemers formeerden in 2012 een redactie van drie Nederlanders en drie Vlamingen, stelden een synopsis op en zochten talloze deskundige auteurs voor de verschillende hoofdstukken. Het schrijfwerk is nu zo ver gevorderd dat de verwachting is om het manuscript net voor de zomer van 2017 op te leveren.

Het doel is de productie van een handboek over praktisch bosbeheer. Hierbij wordt de aandacht uitsluitend gericht op het beheer van bomen en opstanden, dus bijvoorbeeld niet op het beheer van cultuurhistorie en recreatieve voorzieningen. De nieuwste inzichten op het gebied van bosbeheer worden beschreven, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, communicatie met omwonenden, cultuurhistorie, de schaal van ingrepen en bosverjonging.

De doelgroep voor het bos zijn bosbeheerders, boseigenaren, adviseurs, rentmeesters, studenten, beleidsmakers en dergelijke. Het boek wordt geschreven op MBO/HBO-niveau.

Bosmeester man in tree