Rich Forests

Voorlopig wordt een substantieel deel, tot maximaal 50%, van de beschikbare gelden benut voor projecten van het Rich Forests programma.

Rich Forests –gehuisvest bij Both ENDS- werkt samen met experts uit het zuiden en diverse sociale ondernemers aan het aanleggen van meer voedselbossen in Nederland en wereldwijd en koppelt producenten van Forest Garden Products uit deze bossen aan ethische opkopers. Ook wordt er gewerkt aan een model waarmee het mogelijk wordt om snel inzicht te krijgen in wat een voedselbos kost en kan opleveren ten opzichte van een akkerlandschap met één soort gewas. Dergelijke informatie is relevant om meer boeren en investeerders geïnteresseerd te krijgen in voedselbossen en op grotere schaal landbouwproductie te verduurzamen. In Nederland werkt Rich Forests samen met verschillende lokale voedselbos experts, waaronder de oprichters van het Voedselbos Ketelbroek.

....